Przygotowanie dobowej zbiórki moczu

uPacjenta Zaktualizowano przez uPacjenta

Jak krok po kroku przygotować dobową zbiórkę moczu (DZM) bez stabilizatora:

  • Należy przygotować czysty 2-3 litrowy pojemnik z miarką (do kupienia w aptece) przeznaczony do DZM. Nie należy korzystać z pojemników nie przystosowanych do DZM.
  • W dniu rozpoczęcia zbiórki, pierwszy poranny mocz należy oddać do toalety.
  • Każdą kolejną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Mocz można oddawać bezpośrednio do pojemnika lub całość zebranego materiału przelewać do pojemnika.
  • Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu.
  • Pojemnik ze zbieranym moczem należy przechowywać w lodówce (2-8 stopni C).
  • Czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia.
  • Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7.00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 7.00)
  • Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika. Następnie zmierzyć jej objętość (miarka jest na pojemniku) i odlać próbkę (około 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika na mocz (również do kupienia w aptece).
  • Odnotować objętość DZM.
  • Odnotować czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki moczu.

Jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie wykonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu - zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.

Badania wymagające użycia stabilizatora w DZM nie są wykonywane w uPacjenta.

Jak się sprawdziliśmy?

Przygotowanie próbki kału

Przygotowanie próbki moczu u noworodków i niemowląt

Kontakt